اخبار ورزشی » سیدورف:”زیدان باید عطش دوباره در تیم ایجاد کند”